Ανέκδοτα - Password
"Sorry, your password has been in use for 30 days and has expired - you must register a new one."

roses

"Sorry, too few characters."

pretty roses

"Sorry, you must use at least one numerical character."

1 pretty rose

"Sorry, you cannot use blank spaces."

1prettyrose

"Sorry, you must use at least 10 different characters."

1fuckingprettyrose

"Sorry, you must use at least one upper case character."

1FUCKINGprettyrose

"Sorry, you cannot use more than one upper case character consecutively."

1FuckingPrettyRose

"Sorry, you must use no fewer than 20 total characters."

1FuckingPrettyRoseShovedUpYourAssIfYouDon'tGiveMeAccessRightFuckingNow!

"Sorry, you cannot use punctuation."

1FuckingPrettyRoseShovedUpYourAssIfYouDontGiveMeAccessRightFuckingNow

"Sorry, that password is already in use."

Αποστολέας: Jimmy_Caesar
Αξιολόγηση: 7.2

Επιστροφή

Η έκδοση αυτή του site είναι για χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιημένη τη javascript. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι περιορισμένη, για πλήρη πρόσβαση στο site ενεργοποιήστε τη javascript και κάντε refresh τη σελίδα.