Συζητήσεις - ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΓΟΤΘΟΙ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ"! ΟΙ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ !
Χρήστης: koursaros_1
Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΓΟΤΘΟΙ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ"! ΟΙ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ !
Ημερομηνία: 21/01/09 01:10

Αυτή η ενότητα αποτελεί μια ιστορική καταγραφή των γεγονότων της εισβολής του Γότθου Αλάριχου εις τον Ελλαδικό χώρο καθώς και αργότερα στην Δύση.. Ως γνωστό η νεοΕθνική επιχειρηματολογία ενάντια στον Χριστιανισμό αλλά και κυρίως ενάντια προς το Βυζάντιο στηρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες α) Οι Χριστιανοί (Αλάριχος) κατάστρεψαν τον ελληνικό πολιτισμό (θέατρα, ιερά κ.λ.π.) της βορείου χέρσου Ελλάδας β) η οδηγία ή η προτροπή του Αλάριχου και των Γοτθικών στιφών προς αυτή την καταστροφή οφείλεται στους Βυζαντινούς Χριστιανούς που χρησιμοποίησαν δόλια τους Γότθους ώστε να καταστρέψουν τους Εθνικούς Έλληνες, δίχως να εισέλθουν οι πρώτοι σε αυτόν τον «κόπο» γ) Το Βυζαντινό κράτος προδοτικά δεν προστάτεψε την χέρσο Ελλάδα από τους εισβολείς Γότθους, αφήνοντας τους τελευταίους να οργιάζουν καταστρέφοντας τα πάντα εις το διάβα τους. δ) για τις καταστροφές των Γότθων ευθύνεται το χριστιανικό ήθος (;)

Όσοι νεοπαγανιστές διατείνονται πως οι Γότθοι καβαλάρηδες του Αλάριχου καταστρέψανε, τα ιερά στην χέρσο Ελλάδα αλλά και άλλα μνημεία, επειδή ήσαν Χριστιανοί [Αρειανοί], έχουν καταβληθεί τόσο από ιστορική όσο και από στρατιωτική λήθη και δεικνύουν εαυτούς ελλιπέστατους εις την λόγια κατατόπισή τους.

Οι καταστροφές των Γότθων οφείλονται όχι εις το θρήσκευμά τους αλλά εις την τακτική τους. Επιδρομείς τις στέπας δεν κατακτούσαν ποτέ πόλεις και χωριά, όπως οι «δυτικοί» και δεν ενδιαφέρονταν να τα συντηρήσουν ή να τα φορολογήσουν. Δεν τους ενδιέφερε το έδαφος. Έμειναν στους καταυλισμούς τους γι’ αυτό τα λεηλατούσαν και τα καταστρέφανε αρπάζοντας την λεία διότι αυτή αποτελούσε το κίνητρο των επιθέσεων. Αυτή ήταν η στρατηγική τους ενώ η τακτική τους, εκείνη του κλεφτοπόλεμου (Guerilla), του «κτύπα [με το βέλος] και τρέξε [με το άλογο]», σάρωνε τις «μαρμαρωμένες» τακτικές του Ρωμαϊκού στρατού [λεγεώνας], όπως άλλωστε παλαιότερα η τακτική των Πάρθων νωρίτερα, ενώ αργότερα η ίδια τακτική των Τούρκων [ανάλογες Μογγολικές τακτικές] διέλυε τους Βυζαντινούς εις το Ματζικέρτ. Ανάλογη μοίρα θα είχε και η ελληνική φάλαγγα που ήταν ακόμη πιο δύσκαμπτη απέναντι σε ένα τέτοιου είδους «ανέντιμο» για τους δυτικούς πόλεμο.

Απόδειξη πως δεν ήταν το θρησκευτικό μίσος αιτία των καταστροφών αυτών, αποτελεί τόσο η προχριστιανική ιστορία των καβαλάρηδων αυτών, όταν ήσαν παγανιστές, αλλά και εκείνη των παγανιστών Μογγόλων του Τσέγκινς Χάν, που κυριολεκτικά λάκτισε την Ορθόδοξη Ρωσσία με ίδιοθ τύπου λεηλασίες και σφαγές.

Ο ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο γοτθικός όγκος, βαρύς και δυσκίνητος, εφόσον ακολουθούνταν από σμήνη παιδιών και γυναικών μέσα σε άμαξες που αποτελούσαν τα κινητά τους στρατόπεδα, προχώρησε δια μέσω της Μακεδονίας στην Θεσσαλία, την οποία και μέχρι το Φθινόπωρο λεηλατούσε και μόλις το Νοέμβριο του 395 ο Αλάριχος έφτασε στις Θερμοπύλες. Σε αυτό το σημείο άρχιζε η επαρχία της Αχαΐας, της οποίας ανθύπατος ήταν εκείνο τον καιρό ο Αντίλοχος. Ο διοικητής αυτός έλαβε άραγε τα απαραίτητα μέτρα; Είναι πραγματικά άγνωστο. Αναφέρεται μόνο ότι στις Θερμοπύλες ο στρατηγός Γερόντιος αντέταξε ασθενή άμυνα με λίγα στρατεύματα και δεν αναχαίτισε την διάβαση του Αλάριχου. Διήλθε αυτός τα στενά, κατά τον Ευνάπιο «ώσπερ δια σταδίου και ιπποκρότου πεδίου τρέχων». Σε αυτό τον βοηθούσαν οι Χριστιανοί Αρειανοί μοναχοί και αυτό αποδεικνύεται διότι ο ίδιος αναφέρει αγανακτισμένος «τοιαύτας αυτώ τας πύλας απέδειξε της Ελλάδος η των τα φαιά ιμάτια έχόντων ακωλύτως προσπαρεισελθόντων ασέβεια». Αυτοί οι μοναχοί εξερέθιζαν το βάρβαρο πλήθος των Βησιγότθων εναντίων των λειψάνων της ειδωλολατρίας. Με αυτές τις συνθήκες ο Αλάριχος στασιαστής ενάντια στο κράτος στρατοκράτης πέρασε με τους Φοιδεράτους Γότθους στην Ελλάδα η οποία κατά το μέγιστο μέρος της ήταν στις παλιές παραδόσεις του 12θέου, που στηρίζονταν στην προγονική εύκλεια και στις τέχνες και στα γράμματα και στις τέχνες παρά στις λόγχες και τις ασπίδες.

Από τις Θερμοπύλες όλος εκείνος ο χείμαρρος ξεχύθηκε στην Βοιωτική πεδιάδα και πολιόρκησε την οχυρή Θήβα όπου είχαν συγκεντρωθεί και αμύνονταν οι Βοιωτοί. Απελπισμένος να καταλάβει την πόλη κατέβηκε στην Αττική. Δεν είναι εξακριβωμένο εάν πριν μετέβη στην Αθήνα πέρασε από την Ελευσίνα καταστρέφοντας τον ναό της Δήμητρας σταματώντας από τότε τα μυστήρια ή αν αναχωρώντας από την Αθήνα για να μεταβεί στην Πελοπόννησο, προέβηκε στην λεηλασία του ιερού. Η πληροφορία είναι ασαφής. Πιθανόν είναι ότι κατά τα Ελευσίνια συλήθηκαν από τα σμήνη των Χριστιανών, παρά από τα στρατεύματα του Αλάριχου. Αυτό εξάγεται διότι ο Γότθος σεβάστηκε τα μνημεία των Αθηνών όταν δέχτηκε να συνθηκολογήσει και δεν τα έβλαψε καθόλου. Ο Ζώσιμος ως ενθουσιώδης Εθνικός αναφέρει ότι ο Αλάριχος δεν πείραξε την πόλη διότι φοβήθηκε το άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς, την οποία από μακριά εξέλαβε ως την ίδια την θεότητα. Αυτό βέβαια είναι υπερβολή δεδομένου ότι ο Αλάριχος είχε σαφή έννοια των έργων τέχνης και φαίνεται ότι μάλλον από θαυμασμό δέχθηκε να περισώσει τα «έργα των θεών», καθώς αποκαλούσε τα αθάνατα μνημεία της κλασσικής εποχής.

Τα γεγονότα αυτά έγιναν την άνοιξη του 396. Το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο ο Αλάριχος ξεκίνησε και εισέβαλλε στην Πελοπόννησο. Κατά κάποια πληροφορία θέλησε να πολιορκήσει την Κόρινθο αλλά είδε ότι αυτό ήταν αδύνατο και χωρίς λοιπόν να αφήσει κάποια φρουρά προχώρησε στο εσωτερικό της χερσονήσου. Πουθενά δεν έβρισκε αντίσταση. Αλλά όπως γίνονταν και αργότερα οι πελοποννήσιοι αποσύρονταν στα βουνά με τέτοιο τρόπο ώστε ελάχιστος πληθυσμός έμενε στις πεδιάδες όπου οι κινήσεις των Γότθων γίνονταν δύσκολες για την εξασφάλιση της επιβίωσής τους. Η επιδρομή αυτή επέφερε μεγάλα και βαριά τραύματα στην Ελλάδα και ανυπολόγιστες ζημιές στα έργα τέχνης. Δεν επρόκειτο περί κατακτήσεως αλλά περί συστηματικής λαφυραγωγίας των καταλυμένων Εθνικών ναών εκ των οποίων όσα δεν μπορούσαν να κουβαληθούν καταστρέφονταν. Επειδή μάλιστα δεν προλάβαιναν αυτοί που είχαν αναλάβει τις καταστροφές, έκοβαν τις μύτες από τα αγάλματα και τα ακρωτηρίαζαν ώστε να τα παραμορφώσουν. Τότε, κατά μερικούς, καταστράφηκε και ο ναός του Δία στην Ολυμπία, που εξακολουθούσε να λειτουργεί, μολονότι το αριστοτέχνημα του Φειδία είχε μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη, στο Λαύσειον όπου κάηκε επί Ζήνωνα, κατά την μεγάλη πυρκαγιά του 475. Άλλοι πάλι βεβαιώνουν ότι ο ναός καταστράφηκε το 408 και όχι το 396, οπότε καταλύθηκαν οι Ολυμπιακοί από τον Θεοδόσιο τον μικρό.
Απάντηση από koursaros_1:

Aι σαλαγα τα προβατα μπουρτζο απ τα Αρβασαν και μην αφηνεις πορδες !


Απάντηση από koursaros_1:

Εσυ μαλλον αλλα διαβαζεις αλλα καταλαβαινεις γκαγκαρε κατσαπλια ! Μαλλον για προβατακια εισαι να τα βοσκεις ! αχαχαχαχαχχαχα!


Απάντηση από dvsas1:

Σε λίγο θα μας πεις και ότι οι Ιωνες ήταν Τούρκοι!!!! Αγράματε βάρβαρε που θα το παίξεις και πολιτισμένος . Στην πατρίδα σου την Τουρκία γρήγορα (αν υπάρχει σε λίγο καιρό)γυφτότουρκε:-)))))))


Απάντηση από koursaros_1:

Και συ τραβα να φας κανα ριζακι λαπα γιατι αυτα τρωγατε μεχρι που εσκασαν μυτη οι Ιωνες Μικρασιατες και σας εμαθαν τι σημανει φαι και καθαριοτητα ! Εσεις οι μη ντοπιοι "ντοπιοι" απο τα χωματα του Αρβασαν πρεπει να λετε και ευχαριστω στον ελληνικο λαο που σας ανεχτηκε και σας εδωσε γη και ζουσατε σαν ανθρωποι και οχι σαν αξεστοι κατσικογαμηδες οπως ησασταν στη πατριδα σας το Αρβασαν ! Γκαγκαρεοι κατσαπλιαδες !


Απάντηση από dvsas1:

Κουρσάρε τι έγεινε?

ΔΕν σου έδωσε την αύξηση το αφαιντικό σου ο Ερντογάν και τσαντίστικες???

Ανοιξε καμοιά εγγυκλοπαίδεια ιστορική πρώτα!!!! Γιατί τα έχεις κάνει αχταρμά!!!

Τα ποστ 9 -46 σε κατατοπίζουν αρκετά, αλλα εσύ προτιμάς να βρειζεις!!!

Τουρκακια χανουμάκια αντε να κλάψετε στην αγγαλιά του <μεγάλου σας παγκοσμιου ηγέτη του ήρωα της γυφτιας δολοφονου Κούρδων Ερντογάν> :-))))))))


Απάντηση από koursaros_1:

μπουρου μπουρου μπουρου ! Δε πρεσβευω τπτ ! Εσεις παριστανετε τους βυζαντινοτετοιους ! Ε ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΕΡΕΙΤΑΙ Ο ΖΩΣΙΜΟΣ ! ΤΙ Α ΤΙ Β ΤΙ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ! ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΖΩΣΙΜΟΥ ! ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ Β ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ! ΞΕΡΩ ΣΑΣ ΠΟΝΑΕΙ ! ΚΑΙ ΜΙΛΑΤΕ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ! ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΗΣΥΧΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ !


Απάντηση από dvsas1:

Μερικές φορές στον , αυτά που υποθέτουμε είναι η αλήθεια που ο εγωϊσμός μας δεν μας αφήνει να παραδεχτούμε . Γιαυτό όσο ποιό γρήγορα ΤΑ ΧΛΕΒΆΣΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ!!!!!!!


Απάντηση από stone:

Με ποιον εχει σχεση η Αθηνα ντιβισια?Μην μου πεις αυτο που υποθετω οτι θα πεις γιατι θα εχει μεγαλη πλακα


Απάντηση από dvsas1:

Στο ταραγμένο σου μυαλό μπερδέβεις του Θεωδοσίους Α΄και Β΄ οπως ακριβός μπερδέβεις και και τα γεγονότα κατα το δοκούν!!!!

Όσο για την Θεά Αθηνά μην την ανακατεύεις αστην ήσιχη γιατί καμία σχέση δεν έχει με σένα και με αυτό που νομίζεις ότι εκπροσοπείς.


Απάντηση από koursaros_1:

οι βυζαντινοτετοιοι μην αγωνιατε ! Εβρεθει ο υπαιτιος ! Το μπασταρδο του Θεοδωσιου β του "μεγιστου" Αρκαδιος εδωσε γη και υδωρ στο Αλαριχο ! Για παρακατω οι μελετηροι ! Κολλατε στις στεπες ενω δε κολλατε στις σφαγες και τις καταστροφες κατα του ελληνισμου ? Θελετε και αλλα ?

ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ !

Το παρόν έγγραφο είναι απόσπασμα από την «Ιστορία Νέα», Ε΄ βιβλίο,

του Ζωσίμου, του Εθνικού Ιστορικού εκείνων των χρόνων.

Αυτό το έγγραφο εξιστορεί την πορεία των Χριστιανών καί των

ομοθρήσκων τους Γότθων του Αλαρίχου στην Ελλάδα καί τις

διαπραχθείσες σφαγές κατά των Ελλήνων, τις καταστροφές πόλεων,

ιερών, βιβλιοθηκών, θεάτρων κ.λ.π., οι οποίες συνιστούν κατά το

Διεθνές Δίκαιο του Πολέμου ή αλλιώς Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

«εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», «γενοκτονία» κ.λ.π. καί δεν

παραγράφονται.

Τα παρακάτω παρατιθέμενα γεγονότα, διεξάγονται την άνοιξη του

395μ.α.χ.χ.

Κυρίως θεμα

Κυρίως θέμα

Παράθεση αρχαίου κειμένου(στο μονοτονικό, λόγω ελλείψεως

πολυτονιστή).

Αλάριχος δέ, τών Θράκης απανίστατο τόπων, καί επί Μακεδονίαν

προήει καί Θεσσαλίαν, πάντα καταστρεφόμενος τά εν μέσω. γενόμενος

δέ Θερμοπυλών πλησίον, έπεμπε λάθρα πρός Αντίοχον τόν ανθύπατον

καί Γερόντιον τόν εφεστηκότα τη Θερμοπυλών φυλακή τούς τήν έφοδον

αγγελούντας. καί ο μέν απεχώρει μετά τών φυλάκων, ενδιδούς ελευθέραν

καί ακωλύτως τήν επί τήν Ελλάδα πάροδον τοίς βαρβάροις οί δέ επί

λείαν έτοιμον τών αγρών καί παντελή τών πόλεων απώλειαν εχώρουν,

τούς μέν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες, παιδάρια δέ καί γυναίκας

αγεληδόν άμα τώ πλούτω ληζόμενοι. καί η μέν Βοιωτία πάσα καί όσα

μετά τήν από Θερμοπυλών είσοδον Ελληνικά έθνη διήλθον οι βάρβαροι,

έκειντο τήν εξ εκείνου μέχρι τού νύν καταστροφήν διδόντα τοίς

θεωμένοις οράν, μόνων Θηβαίων διά τό τής πόλεως οχυρόν

περισωθέντων, καί ότι σπεύδων τάς Αθήνας ελείν Αλάριχος ουκ επέμεινε

τή τούτων πολιορκία. Θηβαίων τοίνυν διά τούτο εκπεφευγότων, επί τάς

Αθήνας εχώρει, ράστα τήν πόλιν οιόμενος ελείν, διά τό μέγεθος παρά των

ένδον φυλαχθήναι ου δυναμένην, καί προσέτι τού Πειραιώς εχομένου

σπάνει τών επιτηδείων μετ’ ου πολύ τούς πολιορκουμένους ενδώσειν.

αλλ’ ο μέν Αλάριχος εν ταύταις ήν ταίς ελπίσιν, έμελλε δέ η τής πόλεως

αρχαιότης καί εν ούτω δυσσεβέσι καιροίς θείαν τινά πρόνοιαν υπέρ

εαυτής επισπάσθαι καί μένειν απόρθητος. (6) άξιον δέ μηδέ τήν αιτίαν

δι’ ήν η πόλις περιεσώθη, θεοπρεπή τινά ούσαν καί εις ευσέβειαν τούς

ακούοντας επικαλουμένην, σιωπή διελθείν. επιών Αλάριχος πανστρατιά

τή πόλει τό μέν τείχος εώρα περινοστούσαν τήν πρόμαχον Αθηνάν,.

τοίς δε τείχεσι προεστώτα τόν Αχιλλέα τόν ήρω. ταύτην Αλάριχος

τήν

τήν όψιν ουκ ενεγκών πάσης μέν απέστη κατά τής πόλεως εγχειρήσεως,

επεκηρυκεύετο δε.

. προσδεξαμένων τούς λόγους, όρκους τε λαβόντων καί δόντων, εισήει

σύν ολίγοις Αλάριχος εις τάς Αθήνας.. τήν Αττικήν δέ πάσαν

απόρθητον απολιπών, δέει τών φανέντων φασμάτων, επί τήν Μεγαρίδα

παρήει, καί ταύτην ελών εξ επιδρομής, τής επί τήν Πελοπόννησον

ελάσεως είχετο, μηδεμιάς πειρώμενος αντιστάσεως, τών πόλεων

σχεδόν απασών, διά τήν ασφάλειαν ήν ο Ισθμός παρείχεν αυταίς,

ατειχίστων ουσών.

Μετάφραση αρχαίου κειμένου.

Ο Αλάριχος όμως, εγκατέλειπε τους τόπους της Θράκης, καί

ενάντια στην Μακεδονία προήλαυνε καί ενάντια στην Θεσσαλία,

καταστρέφοντας όλα τα ενδιάμεσα. Όταν όμως έφθασε κοντά στις

Θερμοπύλες, έστελνε κρυφά προς τον ανθύπατο Αντίοχο καί τον

Γερόντιο τον υπεύθυνο για την φύλαξη, αυτούς που θα ανήγγελλαν την

έφοδο. Καί αυτός αφενός αποχωρούσε με τους φύλακες, παραχωρώντας

ελεύθερη καί ανεμπόδιστη την ενάντια στην Ελλάδα προέλαση στους

βαρβάρους, οι οποίοι αφετέρου προχωρούσαν ενάντια στην έτοιμη

λεία των αγρών καί για παντελή καταστροφή των πόλεων, τους άνδρες

από την μία από την εφηβεία κατασφάζοντας, από την άλλη τα παιδάκια

καί τις γυναίκες εξαιτίας του πλούτου εντελώς ληστεύοντας κοπαδιαστά.

Καί αφενός όλη η Βοιωτία καί όσα μετά από την είσοδο από τις

Θερμοπύλες Ελληνικά γένη διήλθαν οι βάρβαροι, κείτονταν μέχρι την

από εκείνου του σημείου μέχρι τώρα καταστροφή, δίνοντας στους

στους θεατές να βλέπουν, μόνων των Θηβαίων περισωθέντων εξαιτίας

του οχυρού της πόλης, καί διότι σπεύδοντας να κυριεύσει την Αθήνα ο

Αλάριχος δεν επέμεινε στην πολιορκία τους. Αφού λοιπόν οι Θηβαίοι

ξέφυγαν για αυτό, προχωρούσε ενάντια στην Αθήνα, νομίζοντας ότι θα

κυριεύσει εύκολα την πόλη, εξαιτίας του μεγέθους από τους

υπερασπιστές(από τους υπερασπιστές = παρά τών ένδον), η οποία

εξαιτίας του μεγέθους δεν μπορούσε να προφυλαχθεί καί επιπλέον

αφού θα κατεχόταν ο Πειραιάς(εννοεί: από τον Αλάριχο), εξαιτίας της

σπανιότητας των αναγκαίων μετά από λίγο οι πολιορκούμενοι θα

ενδώσουν. Αλλά αφενός ο Αλάριχος ήταν σε αυτές τις ελπίδες(πιο

ελεύθερα: έλπιζε αυτά), όμως έμελλε η αρχαιότητα της πόλης καί σε

τόσο ασεβείς καιρούς κάποια θεία πρόνοια για αυτήν να μεριμνήσει καί

να παραμείνει απόρθητη. (6) Όμως δεν είναι άξιο ούτε την αιτία για την

οποία σώθηκε η πόλη, αν καί είναι κάποια θεοπρεπής καί στην ευσέβεια

αυτούς που την άκουγαν να την επικαλείται, να την διέλθουμε σιωπηλά.

Επιτιθέμενος ο Αλάριχος με όλο τον στρατό του στην πόλη, αφενός

στο τείχος έβλεπε να περιτριγυρίζει την Πρόμαχο Αθηνά,.

αφετέρου στα τείχη να είναι αρχηγός ο Αχιλλέας ο ήρωας. Ο

Αλάριχος βλέποντας αυτό το όραμα δεν το άντεξε καί απείχε από κάθε

επιχείρηση κατά της πόλης, ενώ αφετέρου έστειλε κήρυκες.

. Αφού αποδέχθηκαν τους λόγους, καί έδωσαν καί έλαβαν όρκους,

εισερχόταν με λίγους ο Αλάριχος στην Αθήνα. Αφετέρου

εγκαταλείποντας όλη την Αττική απόρθητη, εξαιτίας του φόβου για τα

εμφανισθέντα οράματα, προήλαυνε ενάντια στην Μεγαρίδα, καί αφού

κυρίευσεαυτήν με επιδρομή, συνέχιζε την προέλαση ενάντια στην

Πελοπόννησο, χωρίς να συναντήσει καμμία αντίσταση, σχεδόν σε όλες

τις πόλεις, εξαιτίας της ασφάλειας την οποία παρείχε ο Ισθμός σε αυτές,

οι οποίες ήσαν ατείχιστες.

Σχόλια επί του κειμένου

1) Το κείμενο αναφέρεται στην προέλαση του Αλαρίχου στην Ελλάδα.

2) Η χριστιανική προπαγάνδα, ακολουθεί δύο αμυντικές γραμμές.

Η μία είναι η απόρριψη του γεγονότος καί ότι δεν έγινε, ενώ η άλλη

γραμμή είναι ότι τάχα ο Αλάριχος είχε ισχυρό στρατό καί άρα δεν

μπορούσαν να τον αναχαιτίσουν.

Όμως, ο ιστορικός Ζώσιμος, απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο, διότι ο

Αλάριχος έστειλε στον ανθύπατο Αντίοχο καί στον στρατιωτικό διοικητή

Γερόντιο, τους αγγελιοφόρους οι οποίοι ανακοίνωσαν την έφοδο καί τότε

οι υπεύθυνοι κρατικοί αξιωματούχοι, οι διορισμένοι από τον

αυτοκράτορα, έδωσαν την άδεια για την έφοδο!!!!.

Καί εδώ τίθεται το ερώτημα: Γιατί έδωσαν την άδεια για την έφοδο;

Η απάντηση είναι, ότι θα πρέπει αυτές να ήσαν οι εντολές από τον

Ρουφίνο, ο οποίος επιτρόπευε μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου Α΄,

τον Αρκάδιο καί τον Ονώριο, τα τέκνα του Θεοδοσίου Α΄, εκτελώντας

χρέη πρωθυπουργού.

3) Η περιγραφή των πράξεων των σφαγέων κατά του Ελληνισμού,

περιγράφονται αναλυτικώς.

Ωστόσο, εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο.

Αυτό είναι η θεία πρόνοια, η οποία διέσωσε την πόλη της Παλλάδος,

το «Κλεινόν Άστυ», την πόλη των μεγάλων προσωπικοτήτων.

Ο Αλάριχος, είδε την Θεά Αθηνά να περιτριγυρίζει τα τείχη καί τον

Αχιλλέα να διευθύνει από τα τείχη. Αυτό το όραμα του Αλαρίχου,

Απαντά σε όλους τους αρνητές της υπάρξεως των Ελλήνων καί

Ελληνίδων, Θεών καί Θεαινών, Ηρώων καί Ηρωίδων.

Καί οφείλω να σημειώσω ότι ο Αλάριχος, ο οποίος είδε αυτό το όραμα,

ήταν χριστιανός. Αυτός ήταν ο λόγος, για τον οποίο ο Αλάριχος άφησε

την Αττική απόρθητη.

4) Άλλο ένα αξιοσημείωτο γεγονός, είναι ο διοικητικός διαχωρισμός της

Θράκης καί της Μακεδονίας, από την Ελλάδα. Αυτό είναι ενδεικτικό της

θέασης των αυτοκρατόρων του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, προς

τους Έλληνες.

Αλλά εδώ, θα παραθέσω καί στοιχεία από το βιβλίο του Ιωάννη

Καραγιαννόπουλου Το Βυζαντινό κράτος, τέταρτη έκδοση, εκδόσεις

Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1996μ.α.χ.χ., σειρές 13-23, σχετικώς με αυτό το

θέμα.

Ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, γράφει σαφώς τα εξής:

«-Η πολιτική του κράτους έναντι των Γότθων μπήκε, μετά το θάνατο του

Θεοδοσίου, σε περίοδο σοβαρής κρίσης. Οι Βησιγότθοι με αρχηγό τον

Αλάριχο στασίασαν καί άρχισαν επιδρομές προς την Κωνσταντινούπολη,

καί στη συνέχεια προς την Πελοπόννησο. Τελικά η κυβέρνηση του

Βυζαντίου απαλλάχτηκε από το γοτθικό κίνδυνο μόνο όταν χορήγησε

στον Αλάριχο το βαθμό καί τον τίτλο του στρατηλάτη του Ιλλυρικού

(magister militum per Illyricum) καί σ’ έναν άλλο Γότθο αρχηγό, τον

Γαϊνά, που μπήκε στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας, το βαθμό καί τον

τίτλο του στρατηλάτη του Πραισέντου (magister militum praesentalis).

Στον Γαϊνά επετράπη, επιπλέον, να εγκατασταθεί με τους στρατιώτες του

στην Κωνσταντινούπολη».

Στα γραφόμενα του Καραγιαννόπουλου, οφείλω να παρατηρήσω τα εξής:

1) Ότι οι Γότθοι στασίασαν, πράγματι έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε,

όπως θα έλεγε καί ο Πιραντέλλο. Αν αυτό αληθεύει, τότε το ερώτημα

είναι γιατί ο τότε επίτροπος του Αρκαδίου καί του Ονωρίου Ρουφίνος, δεν

διέταξε τον στρατό να καταπνίξει την εξέγερση των Γότθων; Μήπως δεν

ήθελε ή δεν μπορούσε;

Αν κάποιοι υποστηρίξουν ότι τάχα δεν μπορούσε να καταπνίξει την

Γοτθική εξέγερση, τότε πώς μας το παρουσιάζουν ως μία πανίσχυρη

αυτοκρατορία, ικανή να συγκρούεται με τους Πάρθους καί τους Πέρσες;

Άρα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει.

Επομένως, η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι οι Γότθοι ό,τι έπραξαν κατά

του Ελληνισμού καί της Ελλάδας, το έπραξαν με την συγκατάθεση, την

προτροπή, την ανοχή καί την εντολή των Ρωμαιοχριστιανών

αυτοκρατόρων.

Εξάλλου, η συμπαιγνία των Ρωμαιοχριστιανών καί των Γότθων

αποδεικνύεται από το απλό, απλούστατο γεγονός, ότι ο Αλάριχος

βραβεύθηκε με τον τίτλο του στρατηλάτη του Ιλλυρικού, ενώ ο Γότθος

Γαϊνάς ονομάσθηκε στρατηλάτης του Πραισέντου.

Δηλαδή όχι μόνον δεν πολεμήθηκαν αλλά καί διορίσθηκαν στρατιωτικοί

διοικητές επαρχιών.

Αυτά είναι τα γεγονότα καί τα στοιχεία, καθώς καί οι επισημάνσεις.

Τα σχόλια είναι δικά σας.

2) Το Ιλλυρικό εκτεινόταν βορείως του ποταμού Γενούσσου

(ή αλλιώς Σκούμπη ποταμού) καί μέχρι της περιοχής της Δαλματίας.

Η Δαλματία αποτελούσε χωριστή επαρχία. Αντιθέτως, το Πραισέντο ήταν

χωριστή επαρχία.

3) Αν καί μπορεί να το έγραψα παραπάνω, οφείλω να το τονίσω ξανά.

Η εκστρατεία του Αλαρίχου στην Ελλάδα δεν ήταν εκστρατεία κατά

της αυτοκρατορίας, αλλά εκστρατεία με την συγκατάθεση της

αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Αντίοχος Αχαρνεύς

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !

ΟΠΟΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΤΕΤΟΙΟΙ !


Απάντηση από dvsas1:

ΧΑ ΧΑ ΓΕΛΑΣΑΜΕ ΠΑΛΙ !!!

Επι της ουσίας κουβέντα όμως , και είναι φυσικό αφού μόνο χαβαλετζιδες μπορουν να πιστέβουν ανοησίες από <περιοδικά γοτθικού τύπου>

Αν <σφάλουν >οι πηγές που αναφαίρω στο ποστ 28 να τις ανατρεψετε επί της ουσίας κύριοι τεκμηριωμένα!!!!

Οι καταστροφές των Γότθων οφείλονται όχι εις το θρήσκευμά τους αλλά εις την τακτική τους. Επιδρομείς τις στέπας δεν κατακτούσαν ποτέ πόλεις και χωριά, όπως οι «δυτικοί» και δεν ενδιαφέρονταν να τα συντηρήσουν ή να τα φορολογήσουν. Δεν τους ενδιέφερε το έδαφος.

Αν και ανιστόρητος ο κουρσάρος γράφει γιά ΣΤΕΠΕΣ!!!!!!!!

Έχει η Γερμανία ΣΤΕΠΕΣ????????

Στο ποστ 9 γράφω τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΕΣ και διωρθόνω τον θεματογράφο, ο οποίος περιέργος δεν παίρνει θέση!!!!

<Απόδειξη πως δεν ήταν το θρησκευτικό μίσος αιτία των καταστροφών αυτών, αποτελεί τόσο η προχριστιανική ιστορία των καβαλάρηδων αυτών, όταν ήσαν παγανιστές, αλλά και εκείνη των παγανιστών Μογγόλων του Τσέγκινς Χάν, που κυριολεκτικά λάκτισε την Ορθόδοξη Ρωσσία με ίδιοθ τύπου λεηλασίες και σφαγές.>

Όπως βλέπετε ο θεματογράφος παραληλίζει τους Γότθους με τους Μογγόλους (και φυσικά σε αυτό έχει δίκιο) στην πολεμική και πολιτιστική τακτική!!!

Ο Αλλάριχος δεν ταυτίζετε χρονικά με τον Θεοδόσιο τον Β΄ και έτσι το επιχείρημα του Κουρσάρου μένει Αίολο!!!! Φυσικά είναι λάθος η εκτίμηση ότι δεν κατακτούσαν πολεις και χωριά, αφου τόσο οι Μογγόλοι όσο και οι Γερμανοί υποτάξαν άλλους λαούς και δημιουργήσαν Αυτοκρατορίες.

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!!!!


Απάντηση από Fatherland:

Blepw epitaktiki tin anagki sas, dvsas1 pros anakalipsin sinomosiwn kai doloplokiwn. Ean sas volevei o xarakthrismos tou entolodoxou tou Vatikanou ws pros to proswpo mou eiste aksios apeirou gelwta !!!!!


Απάντηση από Fatherland:

latrepsa to .... neania !!! :)


Απάντηση από deleteduser:

ο μπομπ ο σφουγγαρακης ηταν γοτθος απο μανα και ινδιανος τσιρικαουα απατσι απο πατερα.

αρα περσης απο μανα και προπερσης απο πατερα.

μπουρουμ μπουρουμ

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη bandog ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από dvsas1:

Εντέλει δεν μας ειπατε 39 και 40 ο μπομπ ο σφουγγαράκης ήταν Γότθος:-))))))


Απάντηση από yougko:

Axx ax ax na ta elege kapios allos isos kai na to skeftomouna na apanthso alla oi polemokaphloi?No f .....way!@

ps

H apanthsh sas dothike ston b pagkosmio polemo kai eidika apo thn ellada ! Prepei na etsouxe.

:))))))))))))


Απάντηση από deleteduser:

ελληνικο φυλο οι Κελτες ;

Γερμανοι = Γερμανιοι ;

συγνωμη αλλα αποχωρω .

δεν μπορω και δεν πρεπει να κοντραρω την βλακεια σου.

μονο θα χασω , δεν θα κερδισω.

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

35.

την επόμενη φορά που θα φας γερανό μην αναρωτηθείς γιατί κάθε φορά που ανοίγεις το ξερό σου πετάς τούβλα...

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη Neumeier ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από dvsas1:

Ελαμντέ!!!Αυτό λέω και εγώ λοκι!!!!

Δεν κολάνε, άλλο οι Κέλτες και άλλο τα γερμανικά φύλα!!!

Εκεί κατοικούσαν οι Κέλτες πριν τους <Γερμανούς-Γερμάνιους- κατά το Ελληνικότερον>.

Αλλά αυτή η πραγματικότητα δεν τους βολεύει για αυτό και έχουν σε διωγμό τους Κέλτες ακόμα και σήμερα. Αυτό το πανάρχαιο Ελληνικό φύλο επιβιώνει με την βοήθεια του Θεού για να αποδηκνειοι ¨η μήπως αποδικνιοι ή απωδεικνοιοι ( Δεν ξέρω μπερδεφτηκα αν μπορείς διορθοσέμε να μην βρίσκομαι σε πλάνη πως γράφεται :-) !!!! ) το ψεύδος και την προελευσή του.

ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΜΑΚΕΛΑΡΙΔΕΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΥ ΤΟΤΕ βΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΨΕΦΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!!!

Τρέμουν με την Ιδεα ότι θα αναστηθή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οπως αναστήθηκε από τις σταχτες της Η Εκλλησία του Θεού η Ορθόδοξη Πίστη!!!!¨

Ότι και να κάνουν το Χέρι του Θεου επεμβαίνει και καταστρεφει τους πλάνους και φαυλους.

Αν μπορείς ρώτα την πρίν Ηγεσια του Πατριαρχιου της Αλεξανδρούπολης και Πασων Αφρικής,

που βρέθεικε στον πάτο της θάλασσας το 2004!!!! Πήγαιναν στο Βατοπέδι! για να ανοίξουν τουριστικό γραφείο! Το Βατοπέδι που ο Θεός επέτρεψε να ρθεί στο Φώς για να καθαρίσουμε με τα ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ και να ξέρει τι να προσέχει ο ευσεβείς ΛΑΟΣ ΤΟΥ!!!


Απάντηση από deleteduser:

τα εχεις χασει λιγο ή μου φαινεται ;

που κολλανε οι Κελτες τωρα με τα προηγουμενα περι Γερμανων και Γερμανιων ;

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από dvsas1:

Λοκι την σχέση να μας την πείς εσύ!!

Ακόμα και σήμερα οι Βρετανοί (Κέλτες)της Φραγγίας(Γαλίας) ζουν υπό διωγμό. Τους απαγορεύουν την γλώσσα τους τα Κέλτικα και την Εθνική τους ταυτότητα(μιά βόλτα από εκεί θα σε πείσει).

Το ερώτημα είναι αν οι Φράγγοι και οι Κελτες ειναι κοινό φύλο, γιατί βρείσκοντε υπό διωγμό???

(ρώτα τους Κέλτες να σου πουν)

Οι Κέλτες κατάγονται από τον γιό του Ηρακλή Κέλτη που τους έδωσε και το όνομα (μικρά ΟΙΑΙΑ-ασπίδα του Ηρακλεους).

Ολα τα άλλα είναι άθλια προπαγάνδα των Γερμανικών Οίκων που αναφαίρω στο πόστ 28.

Η τακτική τους είναι να παρουσιάζονται σαν διαφορετικοί και άσχετοι μεταξύ τους για να μπερδέβουν τα πράγματα και έτσι να ελέχουν τους λαούς.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΧΑΝΕΤΑΙ.

Οσο για τον φαδερλαντ να μας πει αν γνωρίζει μια προφητία που υπάρχει και προσπαθεί το Βατικανο να την πραγματοποιήση??

<ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ!!!>(Αποκάληψη)

Οπως βλέπεις φαδερλαντ(και οι υπόλοιποι) το Βατικανό συμφωνεί μαζί σου!!!!

Μάλλων γιαυτό χρεισιμοποιή τύπους σαν και σένα, ακούσια ή εκούσια , δεν έχει σημασία προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του.


Απάντηση από dvsas1:

31 για τον Μπομπ δεν μας είπες!!! Αλλά καΙ οι συνταγές καλές είναι!!!!


Απάντηση από Stovaios:

Νεανία Φατηερλάνδ,

είπατε,

''To telos sas 8a einai antistoixo twn deinosavrwn''

Δηλαδή θα γίνουμε πουλιά;

θυμήθηκα το περίφημο μότο του νεανία Ομήρου ''έτσι είπε ο θεός με λόγια που πέταξαν σαν πουλιά'' !

Εκπληκτικό!


Απάντηση από Fatherland:

Ligo akomi kai 8a se pisteva!!! Akou twra liga pragmatakia kai min eisai toso fanatikos. EXEIS GIA 8RHSKEIA THN MY8OLOGIA TWN EVRAIWN. Me pianeis megale??? Na thn xairesai. Gousto sou kai kapelo sou, ase omws tous paganistes-polu8eistes sthn hsyxia mas. Byzantinh aftokratoria POTE DEN YPIRKSE! YPIRKSE Anatoliki & Dytiki RWMAIKH aftokratoria. To piases kai afto? Opws ka8e laos aksizei kai tous antistoixous politikous tou etsi kai se sas tous evraiodoulos aksizei TO ANELEY8ERO KAI KATAPIESTIKO sistima IDEWN-EKSOUSIAS to opio me toso wraio logo pas na yperamin8eis. Kai epeidi goustareis toso poly ton Alarixo MA8E OTI O SYGKEKRIMENOS EKANE OTI GOUSTARE KAI DEN HTANE YPOTELHS SE KANENAN KAI PROTIMHSE ANTI NA EPITE8EI STO DYTIKO TOMEA PROTIMHSE TO ANATOLIKO kai dh ton valkaniko. Kai kati teleftaio. Eimaste polloi kai ka8e mera afksanomaste olo kai perissotero. To potami 8a ksexeilisei kai tote alloimono sas. To telos sas 8a einai antistoixo twn deinosavrwn BORN AGAIN PAGAN 4EVER!!!!!!!!!!!!


Απάντηση από DAIMON:

Οπως αναφερεται στην επισημη ιστορια, -που κατα το μάλλον σου ξέφυγε- μέχρι και την εγκαθυδριση της αυτοκρατορίας του καρλομαγνου, η εκκλησία ηταν αυτη που διαπραγματευοταν -και μάλιστα με επιτυχία- με τους βαρβαρους...


Απάντηση από deleteduser:

Ο γερανός (ονομάζεται και βαρούλκο και αναφέρεται από τον Θουκιδίδη) είναι ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμεύει για την ανύψωση μεγάλων αντικειμένων, για τη μεταφορά τους από ένα μέρος σε άλλο κ.λ.π.

Το σχήμα ενός γερανού είναι τριγωνικό. Αυτό διαμορφώνεται από μία κατακόρυφη περιστρεφόμενη δοκό ή από ένα σύστημα δοκών με τη μορφή πύργου και από δύο άλλα δοκάρια που συγκλίνουν σ' ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια τροχαλία. Μέσα από αυτήν την τροχαλία περνά ένα συρματόσχοινο, στη μια άκρη του οποίου συνδέεται το άγκιστρο που χρησιμεύει για την ανάρτηση των βαρών και στην άλλη άκρη το τύμπανο του βαρούλκου.

Στις σύγχρονες κατασκευές αυτά τα δύο δοκάρια συγκλίνουν σ' ένα βραχίονα που είτε είναι οριζόντιος είτε έχει κλίση σταθερή ή μεταβλητή. Το περιστρεφόμενο δοκάρι που ονομάζεται «στήλη», έχει αντικατασταθεί από ένα φορέα. Η προσαρμογή των μηχανών αυτών σε ποικίλες συνθήκες δουλειάς οδήγησε στη διαφοροποίησή τους.

Έτσι έχουμε γερανούς μικρών διαστάσεων, συνήθως χειροκίνητους, που υπάρχουν στα διάφορα συνεργεία και εργαστήρια και γερανούς που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ακινήτων

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη Neumeier ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

βρε ανειρμο ον ,

τι σχεση εχουν οι γαϊδουροκαβαλαρηδες Γερμανιοι-Καρμανιοι του Ιραν με τους Γερμανους της Ρηνανιας, Σκανδιναβιας και της Χωρας των Γοτθων ;

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από dvsas1:

Όσο για τον Μπομπ τον σφουγαράκη πέσμα εσύ που τα ξέρεις και καλήτερα 26


Απάντηση από dvsas1:

Γερμάνιοι: Περσική φυλή που αναφέρεται από Ηρόδοτο(Α125)σαν μία απο τις γεωργικές Φυλές της Περσίας !!!

ΒΛΓ:Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ΕΛΛΑΔΑ - ΡΩΜΗ. Γιάννη Λάμψα.

......Μέ το όνομα Γερμανοί ησαν αρχικά γνωστά ορισμένα φύλα που κατοικούσαν ανατολικά του Ρήνου και η ονομασία μεταβιβάστηκε αργότερα στις Τευτονικές φυλές . Καθαυτό γερμανικές φυλές ήταν: οι

Τριβόκοι οι Νεμέτοι ,οι Βαγγιόνοι, οι Ματτιάκοι, οι Ούβιοι, οι Σουγάμβοι, οι Βοτανοί, οι Τενκτεροι, οι Ουσιπέται, οι Βρούκτεροι, οι Αμψιβάριοι, οι Χάττοι, οι Μάρσοι, οι Χερούσκοι, οι Καννικφάται οι Φρείζιοι, οι Καύχοι, οι Μαρκομάννοι, οι Κουάδοι, οι Ερμόνδοροι, οι Σέμνωνες, οι Λογγοβάρδοι, οι ΣΑΞΟΝΕΣ, οι ΑΓΓΛΟΙ, οι Βαρίνιοι, οι Ρόγοι, οι Βουργονδιόνοι, οι Λούγιοι, οι Σιλίγκαι, οι ΓΟΤΘΟΙ, οι Γαλίνδοι οι Αίσιοι, οι Γεπίδαι κ.α.

Στα μέσα του 4ου αίωνα οι Αλαμαννοί και οι Φράγκοι αποτελούσαν τα ισχυρότερα φύλα της δυτικής Γερμανίας και βρίσκονταν σε διαρκή πόλεμο με τους Ρωμαίους........

ΒΛΓ: ΙΔΙΑ

Υ.Γ.

Δεν φυμίζομαι για την ορθογραφία μου και ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Ιστορικου!!!

Είναι ευτυχές 26 που με διορθώνεις ορθογραφικά γιατί έτσι με βοηθάς να γίνω καλήτερος!!

(Όταν κάποιος διορθώνει άλλον από τον τρόπο που το κάνει δείχνει και το κινητρό του)

Η Περσική Αυτοκρατορία αποτελόνταν από <1000 Εθνη!!!!>, μετά την διαλυση της Αχαιμενίδικης εξουσίας από τον Αλεξανδρο και τους Διαδόχους τα Εθνη αυτά σκορπίστικαν σε όλα τα πλάτη και μήκη της Γης., ( Ο Ιούλιος Καίσαρας π.χ. επιτέθηκε στους Ελβετούς για να τους Εμποδίση να μετακινιθούν κιάλο Δυτικά.)

Υ.Γ.2

Για να βγάλεις σωστά και ορθά συμπεράσματα πρέπει να ξέρεις όλες τις πλευρές αλλιώς μεροληπτης!!!


Απάντηση από deleteduser:

Ωραια.Κατι μαθαμε και σημερα.

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη CLASSIC_LUNATIC ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

...λόκι...

εκτός από ιστορία χαίρομαι να μαθαίνω και ορθογραφία από την ίδια πηγή...

διάβασε τα άπαντα του ντάφυ ντακ και κάτι τόμους κλασσικά εικονογραφημένα και διαλαλεί την ημιμάθεια του γράφοντας την και λάθος (ο εν-ιστόρητος)...έτσι μάθαμε πως οι γερμανοί (που στο φτωχό και μπερδεμένο μυαλό του ταυτίζονται με τους γότθους) ήταν μέρος της περσικής αυτοκρατορίας (πότε έγινε αυτό ρε παιδιά;....μήπως μετά τις θερμοπύλες είπαν να πάνε μέχρι το μόναχο για μπύρα και βουρστ;) πως οι Πέρσες προέρχονται απ' τον Περσέα (σιγά μην πρόερχονται και από την τύπισσα που έλεγε στη διαφήμιση "last year" (=πέρσυ)), πως ο Αλάριχος πίστευε πως είναι ο Περσέας (άλλα νταλλα της παρασκευής το γάλα) και άλλα τέτοια φαιδρά...

κύριε εν-ιστόρητε

γεννέτειρα των Γότθων θεωρείται από άλλους η Βαλτική, από άλλους η νότια Σουηδία, από άλλους άλλες περιοχές στην Σκανδιναβία, δεν είναι σίγουρο ποια είναι ακριβώς, αυτό που είναι σίγουρο πως απέχει κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα από το βορειότερο σημείο που είχε φτάσει ποτέ η περσική αυτοκρατορία(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Achaemenid_Empire.jpg)...δεύτερον, οι Γότθοι είναι ένα από τα γερμανικά φύλα, όχι το μόνο ούτε καν το κυριότερο, οπότε μην χρησιμοποιείς πότε τον ένα πότε τον άλλο όρο για να μιλήσεις για το ίδιο πράγμα γιατί άλλο οι Γότθοι, άλλο οι Γερμανοί (οι Γότθοι είναι Γερμανοί, οι Γερμανοί δεν είναι όλοι Γότθοι)...τρίτον, η καταγωγή των (βασιλιάδων μόνο των) περσών από τον περσέα είναι μυθική, έχει δε τόση ιστορική βάση όσο η καταγωγή των φαραώ από τον ήλιο..τώρα, για την ψύχωση του Αλάριχου που πίστευε πως είναι ο Περσέας (αμφιβάλλω καν αν είχε ακούσει αυτό το μύθο), δυστυχώς για σένα δεν αναφέρεται από κανένα άλλο πλην (φαντάζομαι) ευφάνταστων περιοδικών στυλ ελληνο-έτσι, κάπου ανάμεσα σε φωτογραφίες που αποδεικνύουν την ύπαρξη και ελληνική καταγωγή του Μπομπ Σφουγγαράκη και σε οδηγίες για να φτιάξεις μόνος σου μια μαύρη τρύπα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνταν στη Νέα Ζηλανδία από τους Μαορί (που στην πραγματικότητα είναι έλληνες άποικοι από το Μαορούσι) πριν από χιλιάδες χρόνια, πηγές που προφανώς αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της "μόρφωσης" σου...δεν είναι κακό πράγμα να διαβάζεις, ακόμα και αν περιορίζεσαι σε πονήματα ιστορικής αξίας ίσης των έργων των αδερφών Γκρίμ, αλλά μην έχεις την απαίτηση επειδή έμαθες απ' έξω τις περιπέτειες της κοκκινοσκουφίτσας να σου δοθεί έδρα ιστορικού, και ειδικά όταν οι μισές λέξεις από αυτές που χρησιμοποιείς είναι γραμμένες λάθος...

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη Neumeier ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από ROMFAIA:

Αγαπητε φιλε ντιβισιας σοβαρολογειτε?Το βυζαντιο λειτουργησε θεοκρατικα στηριζομενο στους αρχαιους φιλοσοφους?Τωρα τι να πω δεν θα ηθελα να σας θιξω αγαπητε φιλε .Απλως να σας πω οτι διατηρω σωας τας φρενας ευτυχως.Ευχαριστω.


Απάντηση από deleteduser:

dvsas1

καλα μη βαρας.

εγω να μαθω ιστορια ειπα οτι θελω απο σας.

εμαθα μεχρι τωρα λοιπον οτι οι Γοτθοι ηταν μερος της Περσικης αυτοκρατοριας (εφτανε αυτη μεχρι τη Σκανδιναβια και την Ουκρανια;) και απογονοι του Περσεα.

επισης εμαθα οτι ηταν Μιθραϊστες και οχι Παγανιστες και μετεπειτα Αρειανιστες οπως μου ειχε πει καποιος αλλος.

επισης εμαθα οτι ο Αλλαριχος ηταν αυτος που ιδρυσε το Β Ραϊχ στα 400 μΧ και οχι ο Βισμαρκ που συνενωσε την Γερμανια στα 1870 μΧ.

αληθεια αν το Β Ραϊχ δημιουργηθηκε το 5ο αιωνα απο τους Αλλαριχους , το Α Ραϊχ ποτε ακριβως δημιουργηθηκε ;

επισης εμαθα οτι η Κοκκινοσκουφιτσα ηταν μια τσαπερδονοκωλοσφυριχτρα και ο Κακος Λυκος εχει πεσει θυμα σκευωριας υποπτων κυκλων γνωστων ως Ιλλουμινατι οι οποιοι εχουν σκοπο να ριξουν τον Πανσεραϊκο στη β εθνικη .

μπλουμ και μπλαμ.

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

22 για καντο πιο λιανα σε παρακαλω

γιατι κ γω δινω αποδειξεις εδω μεσα κ δεν παιρνω απαντηση................

οπως πχ για τον αποστολο παυλο

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από dvsas1:

Ρομφαία ξαναρίξε μια ματιά στο κειμενόμου και κάνε σχόλια ουσίας!!!

Το <Βυζαντινό > όπως λες μένει πιστό στο πνέυμα της Ελληνικής Πίστης των Ευσεβών ανθρώπων που δεν παραμυθιάζωντε από τσαλατάνους ΣΟΦΙΣΤΕΣ και όχι Φιλοσόφους. Γιατί οι Φιλοσόφοι σώσανε την Φιλοσοφία μέσα στα Πατερικά κείμενα. ( Ο Αγιος Αρσένιος της Κερκύρας βάφτιζε κοριτσάκια και τα ονόμαζε ΑΘΗΝΑ !!!!) και πείραν στο κυνηγι τους μαγους τσαρλατανους που πουλάγαν σοφιστίες και εξυπνάδες!!

Η απάντηση αφορά και την παμελα8.


Απάντηση από dvsas1:

Λόκι_ΓΟΤΘΕ!!! ο θεματογράφος έγραψε ενα ανιστόριτο θέμα!!

Κάτι ήθελε να αποδήξει και δεν του βγείκε!!! Φάνηκε καθαρά ότι η ενημερωσή του είναι εσαφαλμένη από κύκλους ξένους των Ελληνικών συμφαιρώντων που αγνοούν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ αλλά παρόλα αυτά θέλουν να την πλύξουν διαχαίωντας σκοτάδι και συκοφαντίες!!!!

Το πως δουλεύει η συγκεκριμένη μηχανή είναι γνωστό και που αποσκοπεί επίσης.

Αναφαιρα την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ της ΔΟΜΗΣ γιατί έχει κάνει μία σχετική καλή δουλειά 14 τόμων και 10000(ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ) σελίδων περίπου και να σκεφτής ότι στα περισσότερα κάνει περιληπτική αναφορά.!!!!

Η δικιά σου ιστορία πόσες σελίδες έχει???Πόσους πολιτισμούς γνωρίζεις που η ιστορία τους ξεπερνά τις χίλιες σελίδες ???

Αντί να χλεβάζεις άλλους και να το παίζεις πονηρός κοίτα να ανοίξεις τα στραβάσου και ν α ξεστραβοθείς γιατί το μόνο που θα καταφαίρεις στην ζωή σου θα είναι να μπλέκεις σε φάυλους κύκλους χωρίς ελπίδα διεξόδου.


Απάντηση από deleteduser:

φιλε συμπαντικε σεβομαι το ποστ του φιλου........................χαχαχαχαχα

απο ολα εχω παντως χαχχαχαχ

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από SYMPANTIKOS:

Παμελα μην τυχόν και έχεις καμία συνταγή κινέζικη για φίδι στα καρβουνά?


Απάντηση από deleteduser:

χαχαχααχαχχ ραπανακι

εχω συνηθισει τα κουταβακια .......

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

PAMELA νουμερο (8)

καλη τροφη ο λαπας.

συνοδευεται αριστα απο το γιαουρτι προσφεροντας ενα υγιεινοτατο δειπνο.

μιας και εβαλες εσυ το λαπα κατσε να φερω εγω το γιαουρτι.

μεινε ακινητη μονο πλιζ για να βρω το στοχο.

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

λοκι----μεσα στη λατζα ειναι η θεση σου

ΛΑΠΑΣ

Υλικά

1 ποτήρι ρύζι γλασέ

1 κουταλιά βούτυρο

2 1/2 φλιτζάνια νερό

χυμό από μισό λεμόνι

αλάτι

Εκτέλεση

-Βάζετε σε μία κατσαρόλα το νερό με το ρύζι να βράσει

-Προσθέτετε το βούτυρο

-Αλατίζετε

-Χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να μαγειρευτεί

-Σερβίρεται με λεμόνι

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

γκουχου γκουχου

καλησπέρα σας τι έχουμε εδώ?

αυτό εσύ το έβαλες η ήτανε μέσα?

Όσοι νεοπαγανιστές διατείνονται πως οι Γότθοι καβαλάρηδες του Αλάριχου καταστρέψανε, τα ιερά στην χέρσο Ελλάδα αλλά και άλλα μνημεία, επειδή ήσαν Χριστιανοί [Αρειανοί], έχουν καταβληθεί τόσο από ιστορική όσο και από στρατιωτική λήθη και δεικνύουν εαυτούς ελλιπέστατους εις την λόγια κατατόπισή τους.

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη flintstone ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

απο δω και περα θα διαβαζω dvsas1 για ιστορια και pamela8 για φιλοσοφια.

τωρα παω να ακουσω Μπεζεντακου και Βερα Λαμπρου και θα ποσταρω αργοτερα...

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη loki_gothi ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

Η Ελληνική φιλοσοφία ήταν το κόκκινο πανί για τους χριστιανούς οι οποίοι ακολουθούσαν τον δρόμο, που χάραξε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ο οποίος επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της. Η επίθεση αυτή του Παύλου εναντίον της φιλοσοφίας πέρασε ως επιταγή στο ευαγγέλιο και επετέλεσε εντολή για τους χριστιανούς Κολ. Β-8 « βλέπετε μη τις ημάς έσται ο συλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν» το οποίο μεταφράζεται « προσέχετε μη σας εξαπατήσει κάποιος μέσω της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων και σύμφωνα με τα κοσμικά στοιχεία και όχι σύμφωνα με το Χριστό»

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από deleteduser:

ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΝΕ

αφου σας συμπαθω......γιατι μου χαλατε την υπεροχη κουβεντα μας?

λοιπον θελατε αποστολο παυλο?????

ιδου.........................ιδου παρακαλω

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΨΑΛΜΟΙ---(Β.7-9)

6.Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ’ αυτού επί Σιών όρος το άγιον αυτού..7.διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγγένηκά σε..8.. αίτησαι παρ’εμού, και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατασχεσίν σου τα πέρατα της γης.9ποιμανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραμέως συντρίψεις αυτούς..

Μετ..6 εγώ δε χρίσθηκα από αυτόν βασιλεύς επί Σιών, το όρος το άγιο αυτού7.αναγγέλοντας το πρόσταγμα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε προς εμένα ..υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε γέννησα8. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομία σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης..9..θα ποιμάνεις αυτούς ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΡΑΒΔΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙΣ ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Το μήνυμα αυτό έχει σταλεί από το χρήστη PAMELA8 ο οποίος έχει διαγράψει το προφίλ του.
Απάντηση από ROMFAIA:

αγαπητε κυριε Ντιβισιας συμφωνω για την Μιθραικη δομη του καισαροπαπισμου.Για την δομη του βυζαντινου δεν μας ειπατε.Ποιου τα χναρια ακολουθει?Ευχαριστω.


Απάντηση από ROMFAIA:

Αγαπητε κυριε Βανικζακ τι παει να πει χριστιανισμος και χριστιανοσυνη.Τι ειδους διαχωρισμος ειναι αυτος?Διαχωριζεται ποτε το σωμα απ την κεφαλη?χριστιανισμος ειναι ολοι οι χριστιανοι.Νομιζετε οτι απαλασει καποιοτυς και αλλους τους ενοχοποιει αυτο που ειπατε?Λογικη του παραλογου διακρινω στην γραφη σας .Ευχαριστω.


Απάντηση από dvsas1:

Κουρσάρε την Ιστορια που την έμαθες ?Πάνω στο πειρατικό σου?

Ο Αλλάριχος Εκστρατεψε το 395μ.χ. Ο θεωδόσιος ο Β ανελαβαι το 408 σε ηλικία 7 ετών!!!

Μετά τον θάνατο του Θεωδόσιου του Μέγα! την εξουσια πειραν οι 2 γιοί του ο Αρκαδιος και ο Ονώριο από την πρώτη του γυναίκα την Αίλια Φλακιλλα.

Ο Αρκάδιος 18 χρονόν ανέλαβαι το ανατιλικό κράτος και ο Ονώριος 11 ετών το δυτικό!!!

Ο Αλλάριχος γότθος- Γερμανικό φύλο μεγαλομανής, και ολίγο ως πολύ παρανοΪκός νόμιζε ότι είναι η μετευμξυχωση του πάλε πότε Περσέα , αφού οι Γερμανοί ήταν μέρος της Περσικής αυτοκρατορίας

Δεν ήταν Χριστιανός ούτε και οι <Καλόγεροι> αυτοί ήταν Χριστιανοί αλλά Μθραϊστές για αυτό όταν σκοτοσε τον τελευταίο Ευμολπίδα Ιεροφάντη Νεστόριο τον ατεκατάστησε με Ιερέα εκ Θεσπιών Μιθραϊστή. Μετά από αυτό τα Ελευσίνια καταργήθικαν αφού οι Ελληνες δεν αναιχόντουσταν την βεβήλωση αυτή!!!

Ο Αλλάριχος που νόμιζαι ότι ήταν ο Περσέας ¨οταν έθτασε στην Αθήνα πραγματι ετοιμαζόταν να την πυρπολήση τότε οι Ιερεις της Αθηνάς οι Βουτάδες συναντήθηκαν μαζί του και του είπαν ότι αν καταστρέψη την Ιερή Πόλη της Θεάς Αθηνάς που βοήθησε και έσωσε τον Περσέα αυτή θα τον καταριώταν και θα έπερναι εκδίκιση. Ο Αλλάριχος τρομοκρατήθικε και τράπηκε σε φυγή!

Αυτό δεν τον εμπόδισε όμως να μπεί στην Πελλοπόνησο και να την κατακαυση, μα ποι'ο πολύ για να εκδικιθεί την γελειωποίηση των Περσών στίς θερμοπύλες από τον Λεωνίδα, εξαφάνισαι την Σπάρτη από τον Χάρτη.

Στην περιπλάνισή του έφτασε κάποια στιγμή έξω από την Ρώμη την κατάκτησε και κατέλαβαι την Δυτική Αυτοκρατορία και από τότε βρείσκεται σε Γερμανικά χέρια . Η αυτοκρατορία που έφτιαξε ο Αλλαριχος και που συνέχισαι ο γιος του ΑΔΟΛΦΟΣ ήταν το Β΄ ΡΑΙΧ.

Ενας άλλος ΑΔΟΛΦΟΣ <οραματίστικε το Γ΄ ΡΑΙΧ> Η αντίληψη που γενικά υπάρχη γιά το πρόσωπο του Θεανθρώπου στον Παπισμό είναι πολύ κοντά στο πρότυπο του Μιθρϊσμου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο σημερινός Πάπας ήταν μέλος της Ναζιστικής Ναιολαίας!!!!!

Οσο και να προσπαθούν οι φαυλοι η αλήθεια δεν κρύβεται.-

ΒΛΓ: Ιστορία των Ελλήνων εκδόσεις ΔΟΜΗ .

Σε παραπαιμπω στη Δομή γιατί με κουράζει αφάνταστα να αντιγράφω εδώ μέσα 14 τόμους, μου φτάνει που τους μελέτησα , ΌΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΨΩ !!!


Απάντηση από VANIKZAK:

αγαπητοί φίλοι

ο αλαριχος ο θεοδόσιος και οι λοιποί του ειδους

ειχαν αμεση σχέση με τον Χριστιανισμό και οχι με την Χριστανοσύνη

αν εντρυφύσετε λίγο στη διαφορα θα καταλαβετε πιο πολλά

με εκτιμηση βανικζακ


Απάντηση από shaman:

εσύ δηλαδή, αλαζονική μαντάμ, πού τό ξέρεις άν θέλω νά πάμε εκεί, καί τό δηλώνεις γιά λογαριασμό μου μέ τόση βεβαιότητα, ή, τάχα μου, ξέρεις τί μέ συμφέρει καί τί όχι ;

σού εφιστώ λοιπόν τήν προσοχή επί δύο βεβαίων, τών εξής - μέ απλά λόγια :

τό ένα, είναι ότι ο πάυλος είχε ικανοποιητική ελληνική παιδεία καί πνευματικό milieu, καί ότι ήδη σέ αυτόν είναι διακριτές οι ελληνικές φιλοσοφικές επιδράσεις.

τό άλλο, είναι οτι δέν θά ανοίξω γι' αυτά διάλογο μέ σένα, ουτε φυσικά καί σύ μέ μένα ' άν είχαμε κάποιου είδους αμοιβαία φιλοσοφική συμπάθεια ή εκτίμηση, θά τήν είχαμε ήδη εκδηλώσει σέ κάποιο από τά τόσα πόστ !Επιστροφή

Η έκδοση αυτή του site είναι για χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιημένη τη javascript. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι περιορισμένη, για πλήρη πρόσβαση στο site ενεργοποιήστε τη javascript και κάντε refresh τη σελίδα.